Algemene voorwaarden/Disclaimer

Als bezoeker of adverteerder van Vocalisten.nl ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden hetzij door de site te bezoeken, hetzij door ze te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren op de site.

Aanmelding/Registratie Lid Vocalisten.nl

Bij aanmelding/registratie als Lid van Vocalisten.nl en bij het gebruik maken van de rubriek Vraag/Aanbod geef je automatisch toestemming voor:

  1. Het ontvangen van (spoed-)mailingen en de maandelijkse nieuwsbrief. Vocalisten.nl gebruikt soms e-mailadressen en telefoonnummers voor (spoed)oproepen: bijv. voor het zoeken naar een vervanger/ster voor dezelfde avond. Hier kun je evt. bericht over krijgen (de e-mailadressen zullen altijd 'blind' verstuurd worden, zodat derden deze niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken). Elke andere vorm van mailing is afkomstig van derden en Vocalisten.nl is daar niet verantwoordelijk voor. Afmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief kan via de site Vocalisten.nl.
  2. Het vrijgeven van je telefoonnummer als daar via e-mail om gevraagd wordt. Je ontvangt een kopie van het emailadres van de opvrager.
  3. Het verwijderen van niet-relevante gegevens of niet-serieuze berichten.

Eigendom

Alle rechten met betrekking tot het gebruik van foto's, teksten en andere data van Vocalisten.nl zullen te allen tijde eigendom blijven van Vocalisten.nl/Vocal Service Nederland en respectievelijk de auteur zelf. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door Vocalisten.nl gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Vocalisten.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Vocalisten.nl gecreëerde site en/of pagina's. Vocalisten.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan de e-mailadressen en gegevens van de Index Vocalisten, Zanggroepen en Zangdocenten te kopi?ren en te gebruiken voor andere doeleinden dan die van Vocalisten.nl, zoals (reclame-)mailingen, en belangen van derden. Geregistreerde bezoekers hebben Vocalisten.nl toestemming gegeven voor beheer en publicatie van hun persoonlijke gegegevens. Vocalisten.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van de eigenaar beschikbaar stellen aan derden met een ander doel dan dat van Vocalisten.nl.

Bijdrage Zangdocenten

Voor inschrijving als zangdocent vragen wij een bijdrage. De prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen met onmiddelijke ingang gewijzigd worden. Indien Zangdocenten zich hebben ingeschreven voor de prijswijziging, dan heeft dit geen effect op de reeds betaalde kosten.

Een nieuwe registratie/account wordt door de webmaster geactiveerd na ontvangst van betaling.

Bij tussentijdse opzegging kan er geen restitutie plaatsvinden voor de resterende periode.

De betaalde account kan niet overgedragen worden aan een andere gebruiker, zangdocent/coach.

Inhoud Advertenties

Vocalisten.nl dient alleen als aanbieder van advertentieruimte en is niet verantwoordelijk voor de mogelijke inhoud van de advertenties. De advertenties op Vocalisten.nl worden zeer regelmatig gecontroleerd op inhoud en relevantie. Advertenties die geen relevante inhoud hebben, worden hierbij direct verwijderd. Het is evenwel mogelijk dat een advertentie aan onze aandacht ontsnapt of nog niet gescreend is. Vocalisten.nl distantieert zich van alle mogelijke gevolgen en inhoud van zulke advertenties en geeft uitdrukkelijk aan geen enkele relatie te hebben met de adverteerder danwel het geadverteerde. Eventuele schade als gevolg van een advertentie op deze site is geheel voor eigen risico en kan niet op Vocalisten.nl verhaald worden.

Functioneren Site

Vocalisten.nl kan niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren. Vocalisten.nl geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt.

Beveiliging

Wij proberen Vocalisten.nl zo goed mogelijk te beveiligen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de adverteerder of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Schade

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door electronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de adverteerder.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de adverteerder die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Vocalisten.nl.

Resultaten

Het gebruik van Vocalisten.nl is geen garantie voor het verkrijgen van boekingen, opdrachten of artiesten. Wanneer de beoogde resultaten van Vocalisten.nl tegenvallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Vrijwaring

De adverteerder vrijwaart Vocalisten.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Vocalisten.nl diensten door de adverteerder en/of onvoldoende naleving door de adverteerder van enige verplichting jegens Vocalisten.nl al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Waarschuwingen en aanduidingen

Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze site te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de site wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

Vocalisten.nl kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.