Alexander Techniek

Werken aan je stem met de Alexander Techniek

Wanneer je zingt of een tekst voordraagt moet je alert, energiek, kalm en zeker zijn.

Wanneer je met je stem werkt is het noodzakelijk dat je weet wat je dóet met je eigen spraak- of zanginstrument. Dit begint bij je voetzolen en gaat helemaal tot de kruin van je hoofd.

Door de principes van de Alexandertechniek te volgen is men in staat om het lichaam beter te gebruiken en hierdoor een beter functionerend stemapparaat en ademhalingssysteem te ontwikkelen.

De Alexandertechniek leert ons hoe het lichaam behoort te werken, zoals het van nature bedoeld is. Het geeft ons de natuurlijke balans en houding en het voorziet in een goed gebruik van de stem.

Zingen en spreken voor publiek wordt dan een makkelijke en plezierige taak.

Voor een gedetailleerde informatie over stembeheersing vanuit de Alexander techniek methode kunt u terecht op:

Geórgia Dias: www.voiceandalexandertechnique.eu

Ron Murdoch: http://www.cursa-ur.com/Welcome.html

Similar Articles

Leave a Reply

Top