8e Stemsymposium – de Musicalstem 16 april 2014

Het symposium

Het symposium “De Musicalstem” maakt deel uit van de reeks traditionele symposia “Bridging Voice Professionals”. De thema’s van de voorafgaande symposia waren: “Chronische stemoverbelasting als vorm van RSI”, “De stem in het onderwijs”, ”De stem door het leven heen”, “Gender en stem”, “Stress-emotie en stem”, “Dynamiek tussen morfologie en functie” en “Stemergonomie”. Deze achtste editie is een voortzetting van deze reeks symposia en staat in het teken van de Wereld Stem Dag (http://world-voice-day.org/). Het symposium is een initiatief van de afdeling KNO heelkunde van het Bernhoven Ziekenhuis Uden.

In de oudere musicals wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de klassieke zangmethode. De musical heeft zich in snel tempo ontwikkeld en steeds meer worden speciale klankkleur en effecten gewenst. Moderne zangmethodes zoals Complete Vocal Technique ontwikkeld door Catherine Sadolin en Estill Voice Training maken dit mogelijk. De rol in een musical is een veelzijdige maar ook zware job! Naast specifieke zangtalenten moet de artiest ook beschikken over voldoende acteer- en danstalenten. Deze combinatie maakt de rol in een musical en de begeleiding van de musicalartiest zo bijzonder.
In dit symposium worden verschillende zangmethodes besproken en demonstraties gegeven. Aan de hand van praktijkgevallen wordt uitgelegd hoe problemen in een breed perspectief kunnen worden opgespoord, behandeld en voorkomen. De verschillende disciplines die op dit symposium bij elkaar komen hebben ieder hun eigen focus. Vaak vullen zij elkaar aan en soms lijken zij tegenstrijdig. Zoals de frase “Bridging voice professionals” al aangeeft, is het doel de verschillende disciplines bij elkaar te brengen en hen dezelfde taal te laten spreken. In een ongedwongen, collegiale en open sfeer wisselen actief betrokken professionals hun ervaringen uit. Interactie met de deelnemers is hier een onderdeel van. Dit zal het inzicht in de fascinerende musicalstem en alles wat daarbij komt kijken vergroten en de begeleiding van de musicalartiesten ten goede komen.

Ik wens u een boeiend symposium toe!
Felix de Jong

Programma
08.30-09.30 Inschrijving met koffie en versnapering
09.30-09.40 Welkom
09.40-10.20 De musical carrière
Petra Clauwens
10.20-10.50 De klassieke zangstem
Lieve Jansen
10.50-11.20 Complete Vocal Technique
Robin van Beek
11.20-11.50 Estill Voice Training
Juliette Dumoré
11.50-12.20 Ronde tafel discussie
12.20-13.00 Lunch
13.00-13.15 Wat voelt de zanger dat er gebeurt en wat gebeurt er werkelijk? Een MRI studie
Maïté Helsen
13.15-13.35 Stemclassificatie in de praktijk en een objectieve benadering
Ayla Benoy
13.35-13.45 Videokymografie en electroglottografie toegepast in de zangstem
Felix de Jong
13.45-14.00 Stemregisters gevisualiseerd met videokymografie en electroglottografie
Lien Decruy en Sara Vandertwee
14.00-14.25 De logopedist en de musicalstem
Michel de Kort
14.25-14.45 Stemcoaching
Robin van Beek
14.45-15.15 Pauze
15.15-15.35 Stemtherapie bij de musicalstem
Loes Selten
14.35-14.55 De Lichtenberger methode bij de musicalstem
Maud van de Luijtgaarden
15.55-16.15 Gezondheid risico management
Margaret de Jong
16.15-17.00 Ronde tafel discussie
17.00 Napraten met een drankje en hapje

Sprekers
Robin van Beek, zangcoach, zanger
Ayla Benoy, Lic. logopedist
Petra Clauwens, musicalartiest, zangdocent
Lien Decruy, Lic. logopedist
Juliette Dumoré, vocal coach en koordirigent
Maïté Helsen, Lic. logopedist
Lieve Jansen, zangdocent
Michel de Kort, logopedist, muzikaal leider/dirigent, zangpedagoog
Maud van de Luijtgaarden, logopedist
Prof. Dr. Felix de Jong, KNO arts, foniater
Drs. Margaret de Jong, bedrijfsgeneeskundige
Loes Selten, logopedist, stemtherapeut
Sara Vandertwee, Lic. logopedist

Doelgroep
Het symposium richt zich naar al wie professioneel bij de musicalstem betrokken is zoals logopedisten, stemcoachen, zangdocenten, zangers en KNO-artsen. Accreditatie is aangevraagd.

Plaats
Het symposium vindt op 16 april 2014 plaats in het van der Valk hotel Uden-Veghel dat gelegen is naast het Bernhoven Ziekenhuis te Uden. Voor de routebeschrijving en bereikbaarheid wordt verwezen naar: http://www.hoteludenveghel.nl/

Kosten
De kosten van deelname aan het symposium, inclusief ontvangst, lunch, koffie en thee, en afsluitende receptie bedragen € 125,-. Voor studenten bedragen de kosten € 45,- (Gelieve de studentenkaart bij aanmelding te tonen).

Het symposiumboek is bij inschrijving te verkrijgen. U wordt vriendelijk verzocht om het bedrag vóór 1 april 2014 over te maken op ABN-AMRO, bankrekening 42.40.80.214 van Maatschap K.N.O. artsen Oss onder vermelding van: Symposium Musicalstem. Voor betalingen uit het buitenland: IBAN: NL69ABNA0424080214 en BIC: ABNANL2A . Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling.

Informatie
mirjam.jonker@bernhoven.nl
Op de website staat uitgebreide informatie: www.bernhoven.nl/stemsymposium

Aanmelden
Vul het aanmeldformulier in op: www.bernhoven.nl/stemsymposium-aanmelden

Similar Articles

Leave a Reply

Top